Rozpis súťaží IV.liga sever

DOSPELÝ

 

Účastníci :

1. FK Slovan Kendice                                   9. MŠK Spartak Medzilaborce

2. FK Starý Smokovec-Vysoké Tatry            10. OFK Tatran Kračúnovce

3. OcFK Dlhé Klčovo                                   11. 1.MFK  Kežmarok

4. MsFK  Hanušovce nad Topľou                  12. OFK Tatran Bystré

5. OŠK Fintice                                           13. FO AJAX Pakostov

6. FK Družstevník Plavnica                          14. FK 05 Levoča

7. TJ Jasenov                                            15. TJ Družstevník Breznica

8. Sokol Ľubotice                                        16. OŠK Kľušov

 

 

Schválené výnimky z hracích dní a časov : 

Breznica domáce stretnutia v sobotu UHČ

 

 

 

JESENNÁ ČASŤ                                           JARNÁ ČASŤ

1.kolo : 31.7.2011 17.00 hod.                16.kolo : 6.11.2011 13.30 hod.

1. Kendice : Kľušov       0:2                        121. Kľušov  : Kendice

2. V.Tatry  : Breznica    4:0                        122. Breznica  :  V.Tatry

3. D.Klčovo :  Levoča    2:0                        123. Levoča :  D.Klčovo

4. Hanušovce :  Pakostov 2:2                     124. Pakostov :  Hanušovce

5. Fintice :  Bystré  6:0                              125. Bystré :  Fintice

6. Plavnica :  Kežmarok   2:0                       126. Kežmarok :  Plavnica

7. Jasenov: Kračúnovce   3:3                       127. Kračúnovce :  Jasenov

8. Ľubotice : Medzilaborce    0:1                  128. Medzilaborce :  Ľubotice

 

2.kolo : 3.8.2011 17.00 hod.                  17.kolo : 13.11.2011 13.30 hod.

9. Kľušov :  Medzilaborce    3:0                     129. Medzilaborce :  Kľušov

10. Kračúnovce :  Ľubotice 1:0                      130. Ľubotice :  Kračúnovce

11. Kežmarok :  Jasenov    3:0                      131. Jasenov :  Kežmarok

12. Bystré :  Plavnica      0:1                         132. Plavnica :  Bystré

13. Pakostov :  Fintice     1:0                        133. Fintice  : Pakostov

14. Levoča  : Hanušovce   0:1                       134. Hanušovce :  Levoča

15. Breznica:  D.Klčovo   1:2                          135. D.Klčovo :  Breznica

16. Kendice :  V.Tatry    3:2                          136. V.Tatry  : Kendice

 

 

3.kolo : 7.8.2011 16.30 hod.                     18.kolo : 25.3.2012 15.00 hod.

17. V.Tatry  : Kľušov  1:0                                    137. Kľušov V. : Tatry

18. D.Klčovo :  Kendice    1:1                             138. Kendice :  D.Klčovo

19. Hanušovce  :  Breznica  3:0                         139. Breznica :  Hanušovce

20. Fintice:  Levoča    6:0                                   140. Levoča :  Fintice

21. Plavnica :  Pakostov     3:1                            141. Pakostov :  Plavnica

22. Jasenov : Bystré   6:1                                    142. Bystré :  Jasenov

23. Ľubotice   :   Kežmarok       4:0                      143. Kežmarok :  Ľubotice

24. Medzilaborce :  Kračúnovc  7:3                       144. Kračúnovce :  Medzilaborce

4.kolo : 14.8.2011 16.30 hod.                   19.kolo : 1.4.2012 15.30 hod.

25. Kľušov  : Kračúnovce    1:0                          145. Kračúnovce :  Kľušov

26. Kežmarok  : Medzilaborce    0:3                   146. Medzilaborce :  Kežmarok

27. Bystré :  Ľubotice    0:2                               147. Ľubotice :  Bystré

28. Pakostov :  Jasenov   1:1                             148. Jasenov :  Pakostov

29. Levoča  : Plavnica     0:0                             149. Plavnica :  Levoča

30. Breznica :  Fintice    2:0                              150. Fintice :  Breznica

31. Kendice  : Hanušovce  3:1                           151. Hanušovce :  Kendice

32. V.Tatry :  D.Klčovo     4:0                             152. D.Klčovo  : V.Tatry

 

5.kolo : 21.8.2011 16.00 hod.                20.kolo : 8.4.2012 15.30 hod.

33. D.Klčovo :  Kľušov   2:0                             153. Kľušov :  D.Klčovo

34. Hanušovce  : V.Tatry 2:0                          154. V.Tatry :  Hanušovce

35. Fintice :  Kendice    3:1                            155. Kendice :  Fintice

36. Plavnica  : Breznica  8:0                            156. Breznica :  Plavnica

37. Jasenov :  Levoča 2:0                               157. Levoča  : Jasenov

38. Ľubotice :  Pakostov  3:1                         158. Pakostov :  Ľubotice

39. Medzilaborce :  Bystré    7:0                     159. Bystré :  Medzilaborce

40. Kračúnovce :  Kežmarok   ,3:2                   160. Kežmarok  : Kračúnovce

6.kolo : 28.8.2011 16.00 hod.                21.kolo : 15.4.2012 15.30 hod.

41. Kľušov :  Kežmarok   1:0                       161. Kežmarok :  Kľušov

42. Bystré :  Kračúnovce   0:4                       162. Kračúnovce  : Bystré

43. Pakostov :  Medzilaborce    4:4              163. Medzilaborce  : Pakostov

44. Levoča :  Ľubotice      1:7                       164. Ľubotice :  Levoča

45. Breznica :  Jasenov    0:3                        165. Jasenov  : Breznica

46. Kendice :  Plavnica      0:1                      166. Plavnica :  Kendice

47. V.Tatry :  Fintice         3:0                      167. Fintice  : V.Tatry

48. D.Klčovo : Hanušovce   2:1                      168. Hanušovce  : D.Klčovo

7.kolo : 4.9.2011 15.30 hod.                 22.kolo : 22.4.2012 16.00 hod.

49. Hanušovce :  Kľušov                           169. Kľušov  : Hanušovce

50. Fintice  : D.Klčovo                              170. D.Klčovo  : Fintice

51. Plavnica  : V.Tatry                              171. V.Tatry  : Plavnica

52. Jasenov  : Kendice                            172. Kendice  : Jasenov

53. Ľubotice  : Breznica                           173. Breznica  : Ľubotice

54. Medzilaborce :  Levoča                      174. Levoča  : Medzilaborce

55. Kračúnovce :  Pakostov                      175. Pakostov :  Kračúnovce

56. Kežmarok :  Bystré                            176. Bystré  : Kežmarok

 

8.kolo : 11.9.2011 15.30 hod.                  23.kolo : 29.4.2012 16.00 hod.

57. Kľušov: Bystré                                      177. Bystré :  Kľušov

58. Pakostov : Kežmarok                           178. Kežmarok :  Pakostov

59. Levoča : Kračúnovce                            179. Kračúnovce :  Levoča

60. Breznica : Medzilaborce                       180. Medzilaborce  : Breznica

61. Kendice  : Ľubotice                             181. Ľubotice :  Kendice

62. V.Tatry  : Jasenov                               182. Jasenov :  V.Tatry

63. D.Klčovo :  Plavnica                             183. Plavnica :  D.Klčovo

64. Hanušovce :  Fintice                            184. Fintice :  Hanušovce

9.kolo : 18.9.2011 15.00 hod.               24.kolo : 6.5.2012 16.30 hod.

65. Fintice :  Kľušov                                 185. Kľušov  : Fintice

66. Plavnica :  Hanušovce                        186. Hanušovce :  Plavnica

67. Jasenov :  D.Klčovo                            187. D.Klčovo :  Jasenov

68. Ľubotice  : V.Tatry                            188. V.Tatry :  Ľubotice

69. Medzilaborce :  Kendice                    189. Kendice  : Medzilaborce

70. Kračúnovce :  Breznica                      190. Breznica Kračúnovce

71. Kežmarok Levoča                             191. Levoča Kežmarok

72. Bystré Pakostov                               192. Pakostov Bystré                        

 

 

10.kolo : 25.9.2011 15.00 hod.              25.kolo : 13.5.2012 16.30 hod.

73. Kľušov : Pakostov                                  193. Pakostov  :Kľušov

74. Levoča  : Bystré                                    194. Bystré  :Levoča

75. Breznica :  Kežmarok                             195. Kežmarok  :Breznica

76. Kendice : Kračúnovce                            196. Kračúnovce:  Kendice

77. V.Tatry   :Medzilaborce                       197. Medzilaborce : V.Tatry

78. D.Klčovo : Ľubotice                             198. Ľubotice : D.Klčovo

79. Hanušovce  :Jasenov                         199. Jasenov  : Hanušovce

80. Fintice  :Plavnica                                 200. Plavnica  :Fintice

11.kolo : 2.10.2011 14.30 hod.             26.kolo : 20.5.2012 17.00 hod.

81. Plavnica: Kľušov                                     201. Kľušov : Plavnica

82. Jasenov : Fintice                                     202. Fintice :Jasenov

83. Ľubotice : Hanušovce                           203. Hanušovce : Ľubotice

84. Medzilaborce : D.Klčovo                        204. D.Klčovo   :Medzilaborce

85. Kračúnovce  : V.Tatry                           205. V.Tatry : Kračúnovce

86. Kežmarok : Kendice                            206. Kendice  :Kežmarok

87. Bystré  :Breznica                                 207. Breznica:  Bystré

88. Pakostov:  Levoča                                208. Levoča  :Pakostov

12.kolo : 9.10.2011  14.30 hod.              27.kolo : 27.5.2012 17.00 hod.

89. Kľušov: Levoča                                         209. Levoča  :Kľušov

90. Breznica:  Pakostov                                 210. Pakostov :  Breznica

91. Kendice : Bystré                                     211. Bystré :  Kendice

92. V.Tatry : Kežmarok                                 212. Kežmarok  : V.Tatry

93. D.Klčovo :  Kračúnovce                             213. Kračúnovce  : D.Klčovo

94. Hanušovce :  Medzilaborce                      214. Medzilaborce  : Hanušovce

95. Fintice :  Ľubotice                                    215. Ľubotice :  Fintice

96. Plavnica:  Jasenov                                     216. Jasenov : Plavnica

13.kolo : 16.10.2011 14.00 hod.                 28.kolo : 3.6.2012 17.00 hod.

97. Jasenov:  Kľušov                                        217. Kľušov :  Jasenov

98. Ľubotice :  Plavnica                                     218. Plavnica :  Ľubotice

99. Medzilaborce :  Fintice                                219. Fintice :  Medzilaborce

100. Kračúnovce :  Hanušovce                           220. Hanušovce :  Kračúnovce

101. Kežmarok :  D.Klčovo                                221. D.Klčovo :  Kežmarok

102. Bystré  : V.Tatry                                     222. V.Tatry :  Bystré

103. Pakostov :  Kendice                                 223. Kendice :  Pakostov

104. Levoča :  Breznica                                     224. Breznica:  Levoča

14.kolo : 23.10.2011 14.00 hod.                29.kolo : 10.6.2012 17.00 hod.

105. Kľušov :  Breznica                                      225. Breznica : Kľušov

106. Kendice :  Levoča                                    226. Levoča  : Kendice

107. V.Tatry  : Pakostov                                   227. Pakostov :  V.Tatry

108. D.Klčovo :  Bystré                                     228. Bystré  : D.Klčovo

109. Hanušovce :  Kežmarok                            229. Kežmarok :  Hanušovce

110. Fintice  : Kračúnovce                               230. Kračúnovce  : Fintice

111. Plavnica :  Medzilaborce                          231. Medzilaborce :  Plavnica

112. Jasenov :  Ľubotice                                 232. Ľubotice :  Jasenov

15.kolo : 30.10.2011 14.00 hod.                30.kolo : 17.6.2012 17.00 hod.

113. Ľubotice -  Kľušov                                      233. Kľušov -  Ľubotice

114. Medzilaborce  - Jasenov                              234. Jasenov  - Medzilaborce

115. Kračúnovce  - Plavnica                                 235. Plavnica -  Kračúnovce

116. Kežmarok -  Fintic e                                     236. Fintice  - Kežmarok

117. Bystré  - Hanušovce                                     237. Hanušovce  - Bystré

118. Pakostov  - D.Klčovo                                     238. D.Klčovo  - Pakostov

119. Levoča  - V.Tatry                                        239. V.Tatry  - Levoča

120. Breznica -  Kendice                                     240. Kendice -  Breznica