Adresa: Kendice 274, 08201 Kendice

IČO: 42029902

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 2121504757/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)