Sponzoring

 

Cena reklamy závisí od umiestnenia na dresoch a to

A1

A2

A2( zadná strana)

A3

A3  ( zadná strana)

B1

B2

C1