Archívne fotografie

FK Kendice jeseň 2010/2011

zľava stoja: J.Baran-vedúci,Čuha,Hriško,Jurko,Pončák,Platko,Bugoš,Baran,

Feňák ml,L.Barej, Feňák st.-kustód

zľava sedia:Daňko,Kizák,Beliš,Lipka,Merkovský,Vaško,P.Barej,Vagaský,

Zlatohlavý

chýba:Hric

 

 

Mužstvo v jari 2009/2010:

Zľava hore: J. Baran/vedúci mužstva/, Hriško, Čuha, Baran, Vaško, Kizák, Platko, Vagaský, Feňák st. /kustód/

Zľava dole: Daňko, P. Barej, Beliš, Merkovský /tréner/, Jurko,  Feňák ml., L. Barej, Dirda

chýbajú: Lipka, Strejček, Hric